Rozpočty na rok 2010 jsou pro města Vyškovska ve znamení šetření. Rozpočty jsou kvůli hlubokým daňovým propadům totiž krizové. Podle pracovníků radnic se úspory dají nalézt prakticky jen ve výdajích. Vklady nebudou žádné.

Vyškov počítá podle starosty Petra Hájka jen s plánovanou kanalizací ze Lhoty do Rychtářova. Další peníze ještě půjdou do oprav chodníků ve městě, rekonstrukce přechodu u bývalého okresního úřadu a úpravy Družstevní ulice. To by mělo být na příští rok vše.

Právě Družstevní ulice, která je v současné době plná „zalátaných“ míst a chodci proto raději chodí místo chodníku po krajnici u silnice, se dočká nejvýraznějších změn. „Po řadě drobných oprav dojde v příštím roce konečně k rozsáhlejší úpravě. Ta město vyjde na víc než šest milionů korun. Snažili jsme se být vstřícní k tamním obyvatelům a zároveň se držet norem. Po konzultaci s odborníky zachováme obousměrný provoz, ale snížíme povolenou rychlost,“ uvedl vyškovský místostarosta Roman Celý.

Pokračovat bude i rekonstrukce podchodu. Hotová by měla být podle Celého nejpozději v polovině příštího roku. Stavba vyjde na padesát milionů korun. Kromě města se ale na ní podílí i Jihomoravský kraj a silničáři.

Hlavním cílem radnice Slavkova u Brna je pro příští rok začít s opravou chátrajících zámeckých koníren, ve kterých by do roku 2013 měla vzniknout nová napoleonská výstava. Ovšem jen v tom případě, jestli se radnici podaří získat dotaci. „Žádost o padesátimili­onovou podporu jsme podali do Regionálního operačního programu v listopadu,“ uvedl již dříve starosta Ivan Charvát. Město plánuje v příštím roce také zvelebovat bytový fond, do kterého půjdou peníze z prodeje bytů na sídlišti Nádražní.

V Bučovicích se chystají udělat novou vodní nádrž u místní části Vícemilice, která se má stát útočištěm pro obojživelníky a ptáky. „Město už získalo čtyřicetimilonovou dotaci z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Bučovická radnice zaplatí pět milionů,“ uvedl již dříve tajemník městského úřadu Jiří Frolec. Bučovice by ještě rády pokračovaly v odkanalizování sídliště Polní a Sokolovské ulice. Bude se také pracovat na přístavbě mateřské školky.

Jedinou větší akcí Ivanovic na Hané bude v příštím roce splašková kanalizace v místní části Chvalkovice na Hané. Ta byla pro ivanovickou radnici už dlouho prioritou a konečně se jí po letech pokusů podařilo získat dotaci od ministerstva zemědělství. Celkové náklady budou zhruba třiatřicet milionů korun, z nichž město uhradí asi polovinu.

Rousínov podle rozpočtového provizoria platného do konce března příštího roku bude hradit jen výdaje na zajištění provozu města a příspěvkových organizací a uhradí své závazky z minulých smluv. Letos se podařilo Rousínovu získat hned dvě dotace. Za dvacet milionů díky nim v příštím roce zrekonstruuje židovskou čtvrť v Rousínově a za dva miliony vybuduje opěrnou zeď u sesouvajícího se svahu v místní části Kroužek.

Plánované stavby v okrese
Vyškov
b rekonstrukce Družstevní ulice
b dokončení podchodu
Bučovice
b vodní nádrž u Vícemilic
Slavkov u Brna
b oprava koníren na zámku
Rousínov
b rekonstrukce židovské čtvrti
Ivanovice na Hané
b kanalizace v místní části Chvalkovice na Hané
Zdroj: městské úřady