„Ministerstvo kultury vyhlásilo nový dotační program na obnovu památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Peníze jsou určené na obnovu nemovitých památek, které se nalézají mimo památkové zóny. Jde o to podpořit památky i tam, kde to dosavadní programy ministerstva kultury neumožňovaly,“ vysvětlil Petr Bařinka z kulturního oddělení vyškovského městského úřadu.