Ta musí být provedena za podmínek uvedených ve vyhlášce města Vyškova č.3/2003. „Vyhláška je k dispozici na webových stránkách města nebo v tištěné formě na městském úřadu na odboru životního prostředí u Ing. Vrbackého, dveře 112, tel. 517 301 549,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí ve Vyškově Jiří Kutálek.

Informaci o provedené deratizaci musí lidé na odbor životního prostředí nahlásit nejpozději do třicátého listopadu.