„Přívod elektřiny na Městském úřadě Bučovice bude přerušený kvůli plánovaným pracím na zařízení distribuční soustavy, které bude provádět firma E.On,“ píše v oznámení tajemnice města Andrea Kovářová. Půjde o pravidelnou preventivní údržbu, která je naplánovaná od půl osmé do desíti hodin dopoledne.