Několik set nádob na biologicky rozložitelný odpad přibude v devíti obcích sdružených do mikroregionu Mezihoří. Pořídí je přímo obce, přestože nádoby na tento typ odpadu už od února rozmisťuje po Vyškovsku společnost Respono. Ty z Mezihoří však budou sloužit jako kompostéry.

Nádob, které svazek obcí Mezihoří pořídí, bude několik set. „Nakoupíme 120 nádob s objemem šest set litrů a 631 s objemem devět set litrů. Budou to dva kamiony plné kompostérů,“ vyčíslila účetní Snovídek i celého svazku Radka Trenzová.

Očekávané náklady na celou akci se blíží ke dvěma milionům korun. „Z toho devadesát procent pokryje dotace a zbývajících deset procent zaplatí jednotlivé obce jako spoluúčast. Spoluúčast obcí bude samozřejmě poměrně rozdělená podle toho, kolik pořizují jednotlivé obce kompostérů,“ vysvětlila účetní.

Obce se rozhodovaly o množství kompostérů podle zájmu obyvatel. Kromě Snovídek pořizují kompostéry Brankovice, Hvězdlice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemotice, Nemochovice a Nevojice.

Brankovičtí plánují zhruba dvě stě nádob. „Udělali jsme průzkum letákovou formou. Zjistili jsme, že lidé mají o nádoby na biologický odpad velký zájem. Umožní jim totiž udělat si vlastní kompost, který následně použijí například na zahrádce,“ uvedl starosta Brankovic Vladimír Procházka.

Z průzkumu zájmu obyvatel vyšli také ve Snovídkách. „Zájem lidí jsme zjišťovali pomocí ankety, takže výsledný počet kompostérů vycházejí přímo z požadavků obyvatel,“ potvrdila Trenzová.

Čtyři obce ze svazku ovšem nabídku na pořízení kompostérů nevyužijí. „Nechtěli jsme přistoupit na duální systém, když už máme domluvenou spolupráci s Responem, které u nás bude odpad svážet. V naší obci nebyla taková poptávka po domácích kompostérech,“ řekl místostarosta Nesovic a současně předseda svazku Mezihoří Petr Homola.

Také Chvalkovičtí nabídku odmítli. „Nepřipojili jsme se, protože u nás na vesnici si stejně většina lidí dělá kompost sama i bez nádob. Navíc teď doslova obracíme každou korunu, takže jsme nechtěli vložit desetitisíce korun do spoluúčasti,“ uvedl starosta obce Ladislav Horváth.

Většina z devíti obcí, které se na projektu podílí, bude fungovat právě v podvojném systému. „Kromě kompostérů, které pořizuje svazek, budeme mít na sběrných místech kontejnery na bioodpad, které bude vyvážet Respono,“ řekla Trenzová.

Snovídečtí navíc kromě kompostérů pořizují z dotace i zahradní drtič odpadků. „Drtič budeme provozovat u nás ve Snovídkách, protože ostatní obce o něj neměly zájem. Proto bude v případě drtiče platit spoluúčast jen naše obec,“ vysvětlila Trenzová. Zahradní drtič slouží především na zpracování větví, které rozdrtí na dřevěné štěpky. Ten snovídecký bude mobilní a měl by zvládnout větve tlusté osm a půl centimetru.