Opozičnímu zastupiteli a současně učiteli místního gymnázia Radku Mikulkovi se to nelíbí. A nejvíc protestuje proti tomu, že radnici podle něj trápí jen ekonomické ztráty.

Mikulkovi chybí u současného vedení města dostatečný zájem o budoucnost středního školství. „Radnice se bojí jen ekonomického propadu. Chápu to, ale je smutné, že peníze jsou tím jediným, co je v otázce sloučení trápí,“ posteskl si Mikulka.

Podle něj přitom sloučení znamená mnohem horší věci. „Nikdy jsem od vedení neslyšel, že se zabývají možným společenským dopadem, který bude mít úpadek středního školství ve Vyškově. Radnice k tomu přistupuje vyloženě trhovecky,“ postěžoval si Mikulka.

Vyškovský starosta Jiří Piňos ovšem odmítá, že jediným zájmem radnice byly v otázce sloučení škol peníze. „Při jednání s hejtmanem a krajskými radními jsme žádali o zachování úrovně školství a všech středoškolských oborů,“ zdůraznil Piňos.

Mikulkovým slovům prý starosta příliš nerozumí. „Tento postoj k otázce sloučení zaujímá radnice otevřeně a dlouho, takže mě reakce Radka Mikulky poněkud překvapuje,“ doplnil.

Jasné důvody

Starosta uznává, že radnice proti sloučení neprotestovala, má to však podle něj jasné důvody. „Když jsme se začali zjišťovat příčiny sloučení, pochopili jsme, že to je rozumné. Ve srovnání s podobnými městy jsme na tom navíc ve výsledku lépe,“ řekl Piňos.

Krajský úřad přišel s plánem na slučování jihomoravských středních škol nejen kvůli penězům, ale také nedostatku studentů. „Ani Jihomoravskému kraji se nevyhnul nepříznivý demografický vývoj, který postihl celou republiku. V současné době dosahuje patnácti let věku necelých deset tisíc dětí ročně. V minulosti to přitom bylo ročně o polovinu víc,“ vyčíslil propad náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Zastupitel Mikulka se ovšem bojí, že plánované sloučení předznamenává úpadek středního školství a to v celém kraji. „Za rozumnou myšlenkou optimalizace školství se bohužel podle mne ukrývá časovaná bomba v podobě postupného, plíživého odsunu středních škol i učilišť z relativně menších měst kraje do Brna,“ uzavřel Mikulka.

Krajští radní jsou ovšem přesvědčení, že opatření nespěje k úpadku, ale naopak zkvalitnění středního školství. „Současná situace, kdy střední školy bojují o každého žáka, se na většině škol velmi negativně promítá i do úrovně středního vzdělávání,“ řekl Juránek.

Střední školy kvůli nedostatku žáků často snižují své nároky tak, aby jim vyhověli všichni žáci, i ti méně nadaní. „Jsme přesvědčení, že tento trend je špatný a doufáme, že se zastaví i díky slučování,“ dodal náměstek.