Simona Sokelová žije se svým druhem Josefem Matulou už několik let v jeho domě. Kolem stavení je obecní pozemek, který má Matula v nájmu. Sokelová se rozhodla, že pozemek koupí, aby jejich tři děti měly pořádný dvůr. Narazila však na odpor milešovické místostarostky i starostky.

„Sepsala jsem žádost s místostarostkou Lenkou Hrazdirovou. Za tři dny mi přišel dopis podepsaný starostkou Hanou Třetinovou, že se má žádost zamítá, protože nemám trvalý pobyt v Milešovicích. Předkupní právo na pozemek má prý Josef Matula jako majitel vedlejší nemovitosti. Chtěla jsem, aby mi řekly, o jaký zákon se jejich rozhodnutí opírá,“ postěžovala si Sokelová.

Zdůraznila, že o jejím návrhu nevěděl ani jeden ze zastupitelů, přičemž stejnou žádost podal asi den nato i její druh a záměr se hned ocitl na vývěsce. Na jakém předpisu rozhodnutí starostky stojí, se však Sokelová podle svých slov nedověděla, a proto dospěla k názoru, že se jedná o osobní důvody.

„Hrazdirová mi totiž řekla, že kdybychom se s přítelem rozešli, mohla bych ho pozemkem vydírat. Nechápu, co je jim do osobních vztahů. Sepisuji s právníkem stížnost krajskému úřadu. Starostka porušila svou pravomoc,“ tvrdí Sokelová.

Podle starostky Hany Třetinové však chtěla Sokelová koupit dva pozemky, přičemž jeden se nachází v zastavěné části uprostřed pozemku Josefa Matuly. „Je to naprosto jednoduché. Na prvním místě musí žádat o koupi majitel vedlejší nemovitosti, který má předkupní právo. Toho jsme vyzvali a ten to také hned udělal. Po patnácti dnech na vývěsce záměr projednáme v zastupitelstvu,“ vysvětlila starostka. Ještě doplnila, že koupě celého druhého pozemku není možná.

„Budeme ho muset rozdělit na dvě parcelní čísla. Úsekem totiž vede obecní úvozová cesta, kterou lidé využívají. Přece ji nemůžeme prodat,“ podotkla Třetinová.

S postupem milešovické starostky souhlasí i právník a bohdalický starosta Jan Hrežo. „Na první pohled na tom neshledávám nic divného. Žádný zákon sice neurčuje prodávat obecní pozemky pouze lidem s trvalým bydlištěm v obci, ale má právo se tak rozhodnout. Pokud starostka v tomto případě řekla, že pozemek není k prodeji, tak proč by třeba měla dávat záměr na vývěsku a poté k projednání zastupitelů. To nemá logiku,“ vysvětlil Jan Hrežo.

Také krajský mluvčí Petr Holeček informoval, že není povinností starostky předkládat všechny žádosti zastupitelům. „Zastupitelé je musí schválit, ale starosta jim ji nemusí předložit k projednání,“ potvrdil Holeček.