„Po delší debatě jsem navrhl, aby započalo vyjednávání, kterého se kromě obce zúčastní také odbor životního prostředí bučovické radnice, vyškovská pobočka Zemědělské vodohospodářské správy a zástupce obyvatel, kteří podepsali petice. Lidé požadují, aby obec situaci začala okamžitě řešit, ale to nejde. Je to jednání na dlouhé lokte,“ prohlásil milonický starosta Ladislav Grim.

Podepsaní obyvatelé požadují, aby obec zvýšila druhý most nad řekou, o který se voda pravidelně brzdí. Starosta je ale proti. „Samotné zvednutí mostu podle mě nemá smysl, protože voda jenom zaplaví jiné. Podle mně je potřeba vyspravovat koryto potoka až do Nesovic. Ale to je už majetkem vyškovské pobočky Zemědělské vodohospodářské správy, obec vlastní jen mosty,“ doplnil Grim.

Obyvatelé jsou zatím skeptičtí

Vodu z velké bouřky na konci května přitom nezachytil nový poldr u osady Rošťoutky ani Uhřický rybník, nepomohlo ani několikrát vybagrované koryto potoka. „Poldr s propustí u Rošťoutek je projektovaný na dvacetiletou vodu. Při takovém objemu záplav se voda rozlije do okolních polí. Jenže v neděli odpoledne měl průtok nižší intenzitu, takže voda bez problémů protékala poldrem dál,“ uvedl tehdy vedoucí Pracoviště Zemědělské a vodohospodářské správy Vyškov Svatopluk Rolek.

Ten teď zatím neví, jak se bude protipovodňová ochrana Milonic dále řešit. „Existuje mnoho variant, ale na společném jednání musíme najít jen jednu. Každé opatření má svoje klady i zápory, když jedněm pomůžete, druhé vytopíte,“ sdělil Rolek.

Účastnit jednání se má také odbor životního prostředí bučovického městského úřadu. „Momentálně připravujeme projektová řešení v celém povodí, do kterého Milonice spadají, s čímž souvisí i úprava poldru v Roušťoutkách, stejně jako zásahy v Uhřickém rybníku. Záležitost určitě nepokládáme za uzavřenou,“ prohlásil před časem optimisticky vedoucí bučovického odboru životního prostředí Miloslav Babyrád.

Mezi dvaceti lidmi, kteří podepsali petici, je například obyvatelka Milonic Marie Štěpánová. Květnová povodeň jí vyplavila zahradu i dům. Štěpánová je s výsledkem jednání zastupitelstva spokojená jenom napůl. „Slíbili nám, že situaci budou řešit, ale nevím. Vymlouvali se, shazovali vinu jeden na druhého. Nejspíše budou jen bagrovat potok, ale to nepomůže, to už dělali i dříve. Myslím, že by měli koryto zpevnit panely. No uvidíme, co bude dále, necháme se překvapit,“ řekla Štěpánová.