Problém nicméně trvá dál a obyvatelé Milonic se jen hrozí, kdy se zase potok Hvězdlička, který jim teče takřka pod okny, znovu vylije. Místní požadují zvýšit nad potokem druhý most.

„Jsem rozčílená, tentokrát nám kromě zahrady voda natekla i do domu, opravit si ale musíme všechno za vlastní prostředky. Takových je nás víc, a proto jsme se rozhodli jednat,“ zdůraznila Marie Štěpánová, jedna z iniciátorek Občanského sdružení Milonice, které petici sepsalo.

Na ní už místní nastřádali desítky podpisů. A svůj boj nechtějí vzdát. „Požadujeme po obecním úřadu, aby začal jednat. Podali jsme návrh na zvýšení druhého mostu nad Hvězdličkou, o který se voda pravidelně brzdí,“ stojí například v petici.

Vedení Milonic ale vidí problém jinde. „Obec sice může zvýšit úroveň druhého mostu, kolem kterého se Hvězdlička rok co rok rozlévá, nic by se tím ale nevyřešilo. Zároveň by se totiž musely zpevnit a upravit břehy potoka. K tomu ale nemáme pravomoci. Hvězdlička je majetkem Zemědělské vodohospodářské správy Brno,“ okomentoval nastalou situaci starosta obce Ladislav Grim.

U koryta potoka však došlo ve většině své délky v minulých letech několikrát k čištění a bagrování, ani to však problém nevyřešilo. „Sama si pamatuji, jak se potok snad čtyřikrát bagroval a pročišťoval, očividně ale naprosto zbytečně. Povodně nás však sužují čím dál častěji, břeh potoka u našeho domu je neustále vymílaný. Kdysi byl mezi naší zahradou a potokem dvoumetrový průchod, dnes si o něčem takovém můžeme nechat zdát,“ objasnila své zážitky se záplavami třeba Hana Navrátilová.

I jí se nelíbí každoroční pohled na dotírající se přívaly vody. „Když nám pak voda podemlela zídku domu, šli jsme si stěžovat. Z úřadů přijeli udělat posudek, a ačkoliv uznali, že se s tím musí něco udělat, ve finále si všechno musíme vyřešit sami za vlastní prostředky,“ stěžovala si Navrátilová.
A není sama, komu nad dalšími možnými záplavami nezbývá, než lomit ruce. „Už dříve jsme požadovali zúžení průtoku suchého poldru v Rošťoutkách nad Milonicemi. Vodohospodáři návrh podpořili, a když bylo vše připravené k úpravě, úkon náhle zatrhl bučovický odbor životního prostředí,“ zoufal si starosta Grim.

Svoje úsilí nicméně vedení obce nevzdává a s úřady je stále v kontaktu.

„Momentálně připravujeme projektová řešení v celém povodí, do kterého Milonice spadají, s čímž souvisí i úprava poldru v Roušťoutkách, stejně jako zásahy v Uhřickém rybníku. Záležitost určitě nepokládáme za uzavřenou a budeme se snažit co nejdříve uskutečnit naši aktuální vizi,“ vypověděl optimisticky vedoucí bučovického odboru životního prostředí Miloslav Babyrád.

Obci tak nezbývá, než počkat na stanoviska vodohospodářů.

„Ve středu proběhne veřejná schůze zastupitelstva, pozval jsem samozřejmě i vodohospodáře, aby se mohli sami vyjádřit. Jestli však přijdou, to už bohužel zaručit nemůžu,“ doufal Grim.

TOMÁŠ KREMR