Nálezci předmět objevili na Slavkovsku jako doklad kultury s moravskou malovanou keramikou. Také tento exponát si zájemci mimo jiné prohlédnou. Dalším je například takzvaný Brněnský pohár. „Tyto poháry patří k luxusní keramice, kterou lidé používali v pozdním středověku. Řemeslníci je vyráběly na hrnčířském kruhu od přelomu čtrnáctého a patnáctého století až do století šestnáctého,“ doplnila ředitelka.

Z depozitářů zámek odkryje také smaltované nádobí, které se vyskytuje v domácnostech od poloviny devatenáctého století. „Smalt se používal již podstatně dříve, pouze však jako výzdoba šperků z drahých kovů. Jako nezávadnou povrchovou úpravu plechového nádobí jej objevil chemik blanenských salmovských železáren Eduard Bartlemus, který rok poté, co získal privilegium na využívání smaltu, založil v roce 1833 v Brně výrobnu smaltovaného nádobí na nároží dnešní Štefánikovy a Hrnčířské ulice,“ popsala Oubělická.

Příležitost k návštěvě získají zájemci až do desátého prosince. Nadále jim budou k dispozici i stálé prohlídkové trasy, které vedou přes historické sály nebo salonky. Do zámeckého areálu se koncentrují i četné kulturní a společenské akce.