„Jeho autoři konstatovali hrubé formální i obsahové nedostatky v textech pro panely expozice, a to v českých verzích, překlady jim nikdo neposkytl. Zásadní chyby shledávají ve způsobu, jímž zhotovitel přistoupil k jednotlivým videofilmům, zejména těm, které se věnují oživené historii," vyjmenoval některé nesrovnalosti Jandora.

Podle něj firma, která výstavu dělala, sháněla exponáty na poslední chvíli. Navíc údajně neměla ani scénář, ze kterého by vycházela. „Klasický postup je, že se libreto předá podniku, který má dílo zhotovit. Ten udělá návrh, jenž společně konzultují. Jenomže jakékoliv připomínky z naší strany byly nepřijatelné," doplnil Jandora, podle kterého je nový slavkovský tahák spíš ostudou.

Z toho důvodu se prostřednictvím právní zástupkyně své firmy obrátil na příslušné soudy. „Expozice nás prezentuje jako šašky. Každý ví, že jsme byli jedni z těch, kdo navrhoval právě tento projekt. Od soudů očekávám narovnání právních vztahů. Doufám, že rozhodnou v náš prospěch a výstava se bude muset zavřít a předělat. Bude to menší ostuda, než aby zůstala tak, jak je," neskrýval své rozhořčení majitel licence na libreto.

Podle ostatních subjektů, které se na tvorbě expozice podílely, však výsledek odpovídá projektu, který připouštěl změny. „Veškerý postup jsme průběžně konzultovali a odsouhlasovali jak s městem, které je investorem akce, historiky, tak i Regionálním operačním programem Jihovýchod, který poskytl dotaci. Opakovaně jsme řešili s objednatelem neshody v projektové dokumentaci, kterou vytvořil tým pana Jandory. Dílo jsme předali v souladu s dokumentací odsouhlasenou poskytovatelem dotace," řekl jednatel společnosti SKR Stav Ivo Skřivánek.

Jeho slova potvrdil i slavkovský místostarosta Jiří Doležel. „Pan Jandora signalizuje svůj postoj už delší dobu. Podle mě však nemá dostatek důvodů k takovým tvrzením. Město bude záležitost, která možná bude na delší dobu, obezřetně sledovat. Zřejmě se nevyhneme právnímu řešení," naznačil Doležel.

Původní koncepci expozice zhotovitel zachoval i podle slov ředitele slavkovského zámku Aleše Šilhánka. „Nechci nijak znevažovat názor pana Jandory, který v současné době prezentuje, ale projekt je zpracovaný podle pravidel. Podle mého názoru jde o domáhání se autorských práv, ale to není problém náš ani města, ale zhotovitele," je přesvědčený Šilhánek.

I přes kritiku vedení slavkovského zámku ve středu dlouho připravovanou expozici otevřelo ve zkušebním provozu. Zavítalo na ni sedmdesát návštěvníků.