I hřbitov v Ježkovicích byl dlouhá léta ve špatném stavu. Proto se tamní zastupitelé rozhodli pro razantní úpravy. Dohodli se, že z dotačního Programu rozvoje venkova zažádají o částku dvou set tisíc korun a druhou polovinu výdajů uhradí z obecního rozpočtu. Uspěli jen částečně. „Nakonec jsme ale získali jen sto šedesát tisíc, rozpočtově jsme ale počítali právě se čtyři sty tisíci až půl milionem korun,“ vysvětlil starosta obce Josef Pořízek.

Hojně navštěvovanému místu chtěli zastupitelé přesto dopřát a zvolili dražší cestu oprav.„Odsouhlasili jsme, že zbytek peněz doplatíme z rozpočtu. Dostali jsme se tedy nakonec k půl milionu,“ vypočítal starosta.

S podobou hřbitova jsou nejen zastupitelé, ale i ti, kteří pravidelně chodí vzpomenout na své blízké, spokojení. „Výsledek je ale moc pěkný. Údržba se týkala hlavně opravy brány, což je takový základní monument hřbitova, a pěších cest. Hřbitov tak nově zdobí okrasná historická dlažba,“ těšilo Pořízka.

Na hřbitov chce vedení obce ještě zajistit veřejné osvětlení. Na razantnější údržbu hřbitovů se nedávno pustili i třeba v Ivanovicích na Hané. Kromě ivanovického hřbitova se částečně dostalo i na chvalkovický. Oba se dočkali třeba nových informačních tabulí.