Vedení Podbřežic se z programu rozvoje venkova z dotačního titulu nazvaného I u nás se něco děje podařilo získat grant ve výši zhruba osmi set padesáti tisíc korun. „V současné době už vybíráme dodavatele. Zahájení potřebných úprav by mělo být už v červnu a skončit v srpnu letošního roku,“ informovala starostka Podbřežic Libuše Přikrylová.

Peníze padnou na úpravu silnic třetí a čtvrté třídy, na lávku přes strouhu, altánek s posezením, lavičky, osvětlení. Hlavních změn se ale dočká zeleň. Zmizí náletové křoviny a přestárlé stromy, přibudou nové okrasné keře a trávníky.

„Půjde o jakýsi parčík, příjemné odpočívadlo, kam si zajdou obyvatelé na procházku a děti se tam vyřádí,“ doplnila podbřežická starostka.
Do podbřežického parku zamíří patrně i lidé z nejbližšího okolí. Cesta je totiž vhodná i pro cyklisty, pro které nebude chybět stojan na kola. V blízké budoucnosti tamtudy povede i koňská stezka z Letonic, a proto se tam počítá i s úvazištěm pro koně.