Fotbalová sezona, která by měla začít už v polovině srpna, je ohrožená. Trenéři utíkají za lepším. Základní škole Purkyňova se sportovním zaměřením hrozí, že přijde o čtyři sportovní třídy a bude muset propustit dva učitele. Stovky dětí by musely skončit s fotbalem. Za vším je nedostatek peněz.

Do finanční tísně se fotbalový klub dostal poté, co převzal drnovickou mládež po zkrachovalém drnovickém klubu. „Šli jsme do toho, protože Českomoravský fotbalový svaz slíbil, že ponechá půlmilionovou dotaci, kterou drnovické mládeži poskytoval. Nakonec ale rozhodl, že se sportovní centra přesunou do Poštorné a dotace přejde tam,“ řekl manažer mládežnické kopané Edvard Lasota.

Obrátil se proto na radnici se žádostí o zapůjčení necelého milionu korun, který by spláceli po dobu tří let.

„Roční rozpočet máme pět a půl milionu korun. Zhruba na milion nás přijde jenom nájem drnovického stadionu a tělocvičny a hřiště ve Vyškově.

Zatímco jiné neziskové organizace žádaly po radnici sedmdesátiprocentní dotaci, my jsme žádali míň než padesát procent. Nakonec jsme dostali pouhý jeden milion a dvě stě tisíc korun. Přesto nežádáme o další dotaci, ale pouze o půjčku,“ vysvětlil Lasota.

Podle jeho slov nejdřív radnice půjčku přislíbila. Na zastupitelstvu ale neprošla o jediný hlas. Ze sedmadvaceti zastupitelů šest chybělo. Naděje fotbalistů tak pohřbili.

„Hlasoval jsem pro podporu mládežnického fotbalu. Bohužel ne všichni zastupitelé měli stejný zájem. Každý by si měl uvědomit, že máme vybudovaný velký sportovní areál a bylo by tristní, kdyby zel prázdnotou,“ vzkázal místostarosta Luboš Kadlec svým kolegům.

Šanci na změnu názoru budou mít už za pár týdnů. „Proběhla další jednání v klubech. Radnice si je vědomá, že jde o dvě stě padesát dětí. Plánuje proto svolat pětadvacátého srpna mimořádné zastupitelstvo, kde se bude mimo jiné o mládežnickém fotbalu znovu jednat. Věřím, že zastupitelé nehodí deset let práce s mládeží za hlavu,“ uvedl předseda sportovní komise při městské radě Miloslav Brtníček.

Do té doby ale fotbalisty nervozita neopustí. Zakrátko začínají přípravy a v půlce srpna by se už měly rozjet soutěže. Fotbalisté vstoupí do sezony s nejistotou. Někteří činovníci už se vzdali. „Některým trenérům dlužíme peníze. Proto skončili a sehnali si jinou práci. Odešel například šéftrenér mládeže Waldemar Horváth. Ztratili jsme tak trenéra s áčkovou licencí, který je třeba na vedení sportovních tříd na Základní škole Purkyňova. Kvůli finanční nejistotě nemůžeme shánět náhradu. Nevíme, kdo od září děti povede,“ postěžoval si Lasota.

Fotbalisté se podle svých slov ocitli ve finanční pasti. Váhavost radnice odradila i sponzory. „Ti citlivě vnímají podporu města. Pokud nebudou mít jistotu, že nás radnice podrží, nepřislíbí nám žádné peníze. Jestli město půjčku neschválí, můžeme zavřít fotbalový krám,“ dodal Lasota.

S nedostatkem peněz se potýkají všechny neziskové organizace. Každá dostala zhruba polovinu toho, co ve skutečnosti požadovala. Sport je ale stále dražší a přibývá členů oddílů. Navíc mezi sportovci panuje rivalita. Nejsou totiž nastavená rovná pravidla. Například kuželkáři a ragbisté mají pronájem za symbolickou korunu, atleti pětapadesát tisíc za rok, tenisté třináct tisíc za rok. „Nás stojí jenom pronájem fotbalového hřiště dvacet tisíc měsíčně,“ řekl Lasota.

Vyškovská radnice o současném systému financování jedná už dlouho. „Musíme vytvořit model, aby nebyl nikdo ve výhodě,“ řekl už před časem starosta Petr Hájek. Pracovníci radnice zatím porovnávají, jak financují neziskový sektor jiná města zhruba obdobné velikosti.