Skládek totiž bylo v okolí města opravdu hodně. „Město nás požádalo, jestli bychom nepomohli s úklidem černých skládek. Snažíme se vést mladé k tomu, aby nevyhazovali věci a chovali se slušně k okolní krajině, takže jsme s výpomocí neváhali,“ řekl předseda chvalkovických turistů Drahoš Baláš.

Odpad, který členové klubu sesbírali, vydal na celou jednu vlečku. I když mnohdy nemohla být řeč ani tak o sbírání, jako spíš o generálním úklidu. „Místy byl takový hrozný marast, že jsme k tomu ani nemohli děti pustit a udělali to dospělí,“ vylíčil předseda, který se akce osobně zúčastnil.

Turistický klub poskytl úklidové služby úřadu poprvé, ale v podobných akcích hodlá pokračovat. „Plánuje takto vypomáhat i v budoucnosti. Počítáme, že další úklid bude na podzim a mohli bychom pokračovat v tomhle tempu a pořádat takové akce zhruba dvakrát do roka,“ uzavřel Baláš.

Pomocnou ruku při úklidu podávají ivanovické radnici i další dobrovolnické spolky. „U příležitosti Dne Země sbírali odpadky žáci místní základní školy. Pravidelně pomáhá s odstraňováním černých skládek také Junák,“ popsal úklidové aktivity tajemník ivanovického úřadu Jan Kovář.

Za černé skládky hrozí lidem vysoké pokuty. Přesto se každý rok objeví znovu