Model bojiště Santon vznikl z podnětu členů klubů vojenské historie, především Rakušana Wolfganga Horaka, který celý projekt sponzoroval. „Ten na rekonstrukcích bitev vystupuje v roli generála rakouské armády," upozornila Kolčářová.

Model teď budou využívat generálové na poradě před rekonstrukcí bitvy u Slavkova. „Na jeho tvorbě pracovali nejen členové projektu Oživlá historie, ale všichni jejich spolužáci. Nejvíce se angažovaly Aneta Melošová, Michaela Kadášová, Jana Krejčiříková a Karla Zbořilová," vyjmenovala Kolčářová, která se jako historička zabývá obdobím napoleonských válek i ve svých odborných studiích a přednáškách.

Samotné práci při modelování předcházela důkladná příprava. „Projekt v sobě propojil znalosti a dovednosti hned z několika vyučovacích předmětů, a to dějepisu, českého jazyka, zeměpisu, matematiky i výtvarné výchovy," zdůraznila Kolčářová.

Ta se při vymýšlení modelu neváhala obrátit i na fakultu architektury brněnského Vysokého učení technického. „Prostudovala jsem velké množství modelů bojišť z historických a dokumentárních filmů a také mnoho situačních map. Kolegyně Wetterová připravila podklady a sledovala práce po geodetické stránce," připomněla dějepisářka.

Model získal zvláštní cenu v kategorii výtvarných prací v soutěži Slavkovské memento, v současnosti je vystavený v nově otevřeném informačním centru ve Slavkově u Brna.

Projekt jeho autoři představili také přes internet. „Opravdu mě těší výsledek, protože ho velmi oceňují nejen domácí, ale i zahraniční kolegové ze Slovenska, Rakouska, Francie, Itálie, Německa i Ameriky. Pochvalně se vyjádřil dokonce i Američan Mark Schneider, představitel Napoleona," dodala Kolčářová.