„Souhrnně naši ředitelé podali žádosti na získání dotací ve výši přesahující sto milionů korun, což v historii Vyškova nemá obdoby. Město díky mimorozpočtovým zdrojům šetří nemalé prostředky,“ potvrdila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Pavel Čadík.
Kinematografu lidé pomáhali za štamprle, vzpomíná nesovický Pavel Čadík

INVESTICE DO ŠKOL A ŠKOLEK

* Modernizace Základní školy Na Vyhlídce za 28,8 milionu.

* Rekonstrukce Základní školy a Mateřské školy Letní pole za 30 milionů.

* Rekonstrukce venkovního prostoru pro tělocvik a učeben při Základní škole Morávkova za 15 milionů.

* Navýšení kapacity školy v Rychtářově za 13,5 milionů.

Dotace mohou pokrýt pětaosmdesát až pětadevadesát procent nákladů na úspěšné projekty. „Mezi největší akce patří modernizace Základní školy Na Vyhlídce včetně zajištění bezbariérovosti v celkové sumě zhruba dvaatřiceti milionů korun, dotace má pokrýt 28,8 milionů. Díky rekonstrukci dojde k rozšíření kapacity školy, vzniknou nové učebny, zázemí pro pedagogy, nové sociální zázemí, šatna a výtah. Je naplánována i rekonstrukce elektrických rozvodů,“ doplnila místostarostka.

Základní škola a Mateřská škola Letní pole zase připravuje rekonstrukce odborných učeben pro výuku přírodních věd, polytechnické vzdělávání, cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi. „V plánu je také vybudování zázemí pro školní družinu a školní klub, dále pak rekonstrukce venkovních a vnitřních tělovýchovných prostor. Toto vše v celkové výši přibližně třiceti milionů korun, z čehož dotace bude činit sedmadvacet milionů,“ pokračovala Šulcová.

Podle ředitele školy Jiřího Sochora znamená celý proces velkou administrativní práci. „Školy na toto nemají personální kapacity, protože v nich nejsou právníci, odborníci přes dotace, stavaři nebo investiční poradci. Jelikož chceme vyučovat moderně, snažíme se získat prostředky, kde to jen lze. Máme-li naše žáky připravit na budoucnost, velmi těžko to zvládneme s vybavením, které bylo moderní před desítkami let. Školství má být prioritou, ale nesmí být „prioritou“ jen na papíře,“ komentoval Sochor.

O dotace na rekonstrukce odborných učeben a venkovních prostor pro tělocvik dále požádají zástupci Základní školy Morávkova. Ze sumy ve výši patnácti milionů, mají pokrýt třináct a půl. „Mateřská Opatovice a Rychtářov také zažádá o dotaci za necelých jedenáct milionů korun na rekonstrukci a navýšení kapacit budovy v Rychtářově. Celá akce by měla přijít na třináct a půl milionů. Díky tomu se navýší kapacita o dvě další třídy, a lépe uspokojí poptávku rodičů po předškolním vzdělávání,“ vysvětlila místostarostka.

Areál vyškovské nemocnice.
Ve vyškovské nemocnici končí stav krajní nouze. Po téměř dvou měsících

Necelých deset a půl milionu korun potřebuje Základní škola Tyršova na modernizaci odborných učeben, rovněž pro výuku přírodních věd, polytechnické vzdělávání, cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi včetně vybudování moderního zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Celková částka dosahuje podle představitelů radnice na jedenáct a půl milionů korun.

„Naše škola se chce zapojit do výzvy na získání dotace na rekonstrukci atletického oválu a laboratoře fyziky,“ sdělil ředitel Základní školy Purkyňova Luděk Höfer, který potřebuje celkem 3,6 milionu korun s dotací na 3,3 milionu.

Sociální začleňování žáků

S drobnějšími investicemi se pochlubili například v Mateřské škole Šikulka, kde už letos opraví elektroinstalaci rozvodných skříněk za šest set tisíc korun. „Základní škola Nádražní žádá rovněž na úpravy učeben chemie, počítačové a jazykové učebny, zkvalitnění infrastruktury a výtah včetně bezbariérového užívání v celkové výši osmi milionů korun, s dotací za 7,2 milionu. Další žádosti o dotace směřují na speciální pedagogy, školní psychology, školní asistenty, chůvy, projektové dny, profesionální rozvoj pedagogů, ale také doučování žáků. Souhrnně to je částka šest milionů,“ dodala Šulcová.

Vyškovský akvapark.
Vyškovský akvapark potřebuje novou vzduchotechniku. Vymění ji postupně

Zatím více do budoucna hledí škola a školka na sídlišti Osvobození. Zatímco zřizovatelem je ale ve všech předešlých případech město, tady to je Jihomoravský kraj. V současné době tam pokračuje zpracovávání projektové dokumentace na zateplení školní budovy, výměnu oken a nového zdroje vytápění, kde je termín až v roce 2023.

„Zaslali jsme projektový záměr s cílem získání dotace na zajištění potřebného zázemí pro vzdělávání a sociální začleňování žáků. Jedná se o modernizaci školních dílen a vytvoření multisenzorické místnosti, vybudování školního poradenského pracoviště, rekonstrukce školního hřiště a vybudování multifunkčního hřiště s venkovní učebnou v celkové hodnotě patnácti a půl milionů korun,“ dodala ředitelka Jana Vágnerová.