Modernizace úseku má za cíl umožnit vlakům přepravu v rychlosti až dvě stě kilometrů za hodinu. Vlaky by navíc na trase nemusely ani zpomalovat.

„Připravovaná obnova úseku přinese zdvoukolejnění a celkovou rekonstrukci trati v délce přibližně šestnácti kilometrů. Největším přínosem bude zvýšení traťové rychlosti na dvě stě kilometrů v hodině v celé délce od Brna až do Přerova a bez lokálních propadů,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Práce zastaví dopravu v obcích na Vyškovsku, vzniknou i nové tunely. „Na stavbě se počítá s rozsáhlými přeložkami, kde dojde mimo jiné k vybudování dvou nových tunelů a dále také rozsáhlých mostních objektů. Během stavby absolvují rekonstrukci železniční stanice Ivanovice na Hané, Nezamyslice a železniční zastávka Chvalkovice na Hané,“ uvedl Gavenda.

Místní z modernizace nadšení nejsou, oceňují však možnost lepšího cestování. „Přestavby a další podobné věci nemusím, obzvlášť když to způsobuje výluky. Pokud to ovšem umožní rychlejší a hladší cestování, tak je to pro dobro věci,“ řekla například Hana Horáková.

Rekonstrukce a výstavbu trati však musí nejprve schválit Ministerstvo životního prostředí. „To figuruje jako příslušný úřad v procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Kromě řízení celého procesu uplatňuje své připomínky,“ přiblížil Gavenda.

Trať má směřovat do katastru Pustiměře, která s tím však dlouhodobě nesouhlasí.

„Nesouhlasíme s vedením vysokorychlostní tratě v plánované trase, protože dojde k výraznému zásahu do krajinného rázu a k trvalému záboru přes tři hektary nejhodnotnější orné půdy. V případě vedení trasy v jiné navržené projektové variantě by k tomuto nedošlo a navíc by to vedlo k výrazným ekonomickým úsporám,” reagoval pustiměřský starosta Vlastimil Smékal.

Další problém přináší možný zvýšený výskyt křečků a koroptví. „V současnosti registrujeme výhrady samosprávy Pustiměře. Ty se posoudí v dalších navazujících řízeních. Co se týče křečků a koroptví, tak přírodovědný průzkum jejich výskyt v dané sezóně nepotvrdil. To samozřejmě neznamená, že můžeme v širším okolí jejich výskyt jednoznačně vyloučit, ale záleží především na způsobu obhospodařování sousedících polí v konkrétním roce. Proto jsme navrhli opatření k eliminaci či zmírnění možných negativních vlivů na tyto druhy,“ vysvětlil mluvčí.

V případě schválení projektu stavby započnou v září roku 2027. Dokončení je plánované na začátek roku 2031. „Celkové náklady jsou v této fázi 21,6 miliardy korun. Samostatnou etapou této investice je výstavba napájecí stanice v Nezamyslicích, na kterou již máme pravomocné územní rozhodnutí,“ dodal Gavenda.