Dělníci tam práce dokončili už v červnu, mezitím se přesunuli do objektu C1, který rekonstruují pouze částečně. „Pro nemocnici to je náročné, protože pracují za plného provozu všech oddělení v této budově. Cílem je přestavba stávajícího oddělení léčebné rehabilitace na lůžkové oddělení ORL s kapacitou šestnácti lůžek. V prvním nadzemním podlaží pak vybudují ambulanci ORL s čekárnou,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta s tím, že dokončení očekává už letos.

Na výsledky nových oprav a modernizací se mohou návštěvníci těšit i v budoucnu. „Naplánovali jsme zřízení magnetické rezonance, pro kterou aktuálně žádáme souhlas u přístrojové komise ministerstva zdravotnictví. Usilujeme také o rozšíření prostoru porodnice o další pokoje,“ vyjmenoval radní Vojta.

Zahájení provozu vyškovské neurologie a centra léčebné rehabilitace se zúčastnili i zástupci vyškovské radnice. „Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji, který do této nejnáročnější etapy investoval bezmála 124 milionů korun,“ komentovala vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Nechybí ani elektroléčba a tělocvična

Ve zrekonstruované budově B2 jsou podle moderních standardů řešeny dispozice pokojů neurologického oddělení. Pacienty personál rozdělí do dvou a třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. K dispozici je také vyšetřovna, stanoviště sester s navazující denní místností, přípravna, čistící místnost, lázeň pacientů, zázemí lékařů i denní místnost pro pacienty.

Uspořádání centra léčebné rehabilitace z velké části kopíruje horní podlaží, avšak s tím rozdílem, že na místě dvoulůžkových pokojů na severní straně východního traktu bude elektroléčba a tělocvična, na níž v přístavbě naváže místnost pro individuální cvičení. „Tato etapa rekonstrukce nemocnice navazuje na neurologickou jednotku intenzivní péče s přístroji pro vybavení iktových center, která se nachází v bloku B1. Jednotlivá pracoviště v objektu nyní splňují soudobé požadavky, jež jsou na zdravotnická zařízení tohoto typu kladeny,“ zmínil náměstek pro oblast investic Petr Hýbler.

Nová komunikační vertikála pak zajišťuje propojení všech podlaží schodištěm a novým lůžkovým výtahem. Přiléhající kaple má opravenou vnější fasádu a střechu a zřízený bezbariérový přístup. Celá budova je nově vybavena vestavěným i volně stojícím nábytkem, potřebnou zdravotnickou technikou i nezbytným IT vybavením. „Jedná se o jednu z největších investic Jihomoravského kraje do krajského nemocničního zařízení, která s sebou přinesla velké změny v duchu moderní medicíny. Pro pacienty to bude určitě příjemný komfort,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Budova neurologie patří k nejstarším součástem areálu nemocnice, postavili ji už v roce 1951. Původně sloužila jako ubytovna zdravotnického personálu. V sedmdesátých letech byla uzpůsobena pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. Technický stav, zejména pak střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací, byl před rekonstrukcí za zenitem životnosti.