„Jedná se o běžné druhy bahňáků, kteří se zde zastavují na tahu, přičemž mokřadní biotop jim poskytuje místo k odpočinku a sběru potravy. Jejich přítomnost tak zvyšuje druhovou pestrost lesoparku. Dále sem zavítala kachna divoká s mláďaty, která na Rakovci bývala i v minulých letech a můžeme zahlédnout také konipasa bílého,“ popsala Marta Bradáčová z Českého svazu ochránců přírody.

Útočiště tam nachází i žáby jako například skokan skřehotavý. „Nad hladinou, zvláště za chladného počasí, můžeme pozorovat množství vlaštovek a jiřiček, které loví létající hmyz. Pokud je chladněji, voda zůstává déle teplá a tedy i vzduch nad ní. V teplejším vzduchu je více hmyzu, což znamená více potravy pro ptactvo. Jsme přesvědčeni, že v budoucích letech, až se rozroste rákosí, se zde setkáme s ještě větším počtem vzácných živočichů a rostlin,“ dodala Bradáčová.