„Kupní cena je včetně přilehlých pozemků stanovená na necelý jeden a půl milionu korun. Kupující bude muset uhradit sumu za nákup do patnácti dnů od sepsání kupní smlouvy. Zájemci mají možnost podat žádosti o koupi nemovitostí a s nimi spojenými pozemky do patnáctého září,“ shrnul starosta Mouřínova Vladislav Horák.

JAKUB JUREK