Rozpočet kraje na letošní rok s penězi pro muzeum počítá. „Na investice pro expozici k životu a dílu Aloise Musila vyčlenil kraj v rozpočtu necelé dva miliony korun. Cílem projektu je pořízení nové expozice tak, aby odpovídala jeho významu a odkazu," uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Dva miliony jsou určené na investiční část. „Další neinvestiční dotace tvoří ještě půl milionu korun," přiblížila ředitelka Muzea Vyškovska Monika Pelinková. Celkem tak výstava, která bude přístupná od roku 2014, vyjde na dva a půl milionu korun.

Měnit se stávající expozice začne po hlavní sezoně. „Vzhledem k tomu, že tam bude nutné vypsat výběrové řízení, nedokážu přesně říct, kdy práce odstartují. Ale protože už to na jaře určitě nestihneme a nemůžeme to dělat přes hlavní sezonu, protože bychom současnou expozici museli úplně uzavřít, plánujeme začít někdy na podzim, snad v září," odhaduje Pelinková.

Práce mají být hotové do konce letošního roku. „Oproti současné výstavě bude ta nová větší o jednu výstavní místnost v galerii Ve věži. Vzhledem k její velikosti se ale v podstatě výstavní plocha zvětší na víc než dvojnásobek. Plánujeme tam udělat několik tematických okruhů, kde bychom chtěli Musilovu osobnost postihnout v celé šíři, dostatečně přiblížit široké spektrum jeho činnosti a oborů, kterým se věnoval," vysvětlila ředitelka muzea.

Na expozici bude muzeum spolupracovat s Akademickou společností Aloise Musila. „V roce 2011 nám paní ředitelka oficiálně požádala o pomoc s rekonstrukce stálé expozice v muzeu. Naše podklady se pak staly součástí žádosti o dotaci od Jihomoravského kraje. Současná podoba Síně Aloise Musila v muzeu pochází z roku 1990. Cílem rekonstrukce je rozšířit prostor věnovaný Musilovi o jednu místnost bezprostředně navazující na síň. Nová expozice by měla odpovídat soudobým trendům ve výstavnictví. Část v galerii Ve věži by měla oslovovat děti a mládež, aby se mohla stát cílem rodinných výletů do Vyškova," podotkl místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila Pavel Žďárský.

Společnost spolupracuje s Muzeem Vyškovska už řadu let, i když ne celou dobu jako oficiální instituce. „Spolupráce našich badatelů s muzeem má dlouhou tradici, už od devadesátých let minulého století, a to především po stránce organizace výstav k různým příležitostem. Vrcholem byla výstava v roce 2008 pod záštitou senátora a města Vyškova," řekl Žďárský. V létě téhož roku se společnost oficiálně zaregistrovala na ministerstvu vnitra.

Alois Musil se narodil roku 1868 v Rychtářově. Do povědomí veřejnosti vstoupil jako papežský prelát, biblista, orientalista, cestovatel a spisovatel. Je považovaný za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu 19. a 20. století. V roce 1891 se stal knězem a o čtyři roky později získal doktorát teologie. Jeho snaha o prohloubení teologických studií ho přivedla k zájmu o arabský svět. Proto pak studoval na Dominikánské biblické škole v Jeruzalémě a na Jezuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Při svých výzkumech v Jordánsku v okolí skalního města Petry objevil roku 1898 pouštní palác Kusejr Amra s barevnými freskami. Palác je od roku 1985 památkou Unesco.