Město využilo výraznou dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 721 tisíc korun. „Vybudovali jsme funkční městský dohledový kamerový systém. Policisté i naši strážníci tak nyní mají moderní monitorovací pracoviště. Dále jsme z dotace pořídili tři nové kamery, a to na vlakovém nádraží, u hasičské zbrojnice a u škol a obnovili jsme kameru na Příhonu,“ sdělila tajemnice Městského úřadu Bučovice Andrea Kovářová.

Posilování systému mohou lidé očekávat i do budoucna. „Rozmístění kamer ve městě najdou zaznamenané v geoportále na webu Bučovic. V příštím roce počítáme znovu s vyvíjením snahy o rozšíření kamerových bodů za finanční podpory státu,“ dodala Kovářová.

Novinky uvítal také Josef Kuča, který ocenil v reakci především dohled v lokalitě u hasičské zbrojnice s ohledem na přecházení tamní komunikace. „Určitě to považuji za přínos ke zvýšení bezpečnosti v Bučovicích. Prozatím se mi zdá, že vedení města vše bere rozumně a ku prospěchu obyvatel, jako například i u opravy obchodní akademie nebo pořádání kulturních akcí. Věřím, že tento krok bude podobný a udělá naše město bezpečnější,“ komentoval na dotaz redakce muž.

Následky noční nehody u Slavkova.
VIDEO: Čelní srážce se řidič u Slavkova vyhnul v poslední vteřině, podívejte se

Čulík přínos kamer pro práci městské policie chválí. „Kamery jsme doposud samozřejmě využívali a velice se nám osvědčily, díky dotaci se nyní podařil částečný upgrade. Prostory jako je nádraží a u škol jsou zvolené cíleně. Jednak z hlediska preventivního a také z toho důvodu, že v těchto prostorech docházelo k protiprávnímu jednání,“ doplnil velitel místních strážníků.

Konkrétněji tam registruje případy přestupkové činnosti až napříč téměř všemi druhy trestné činnosti. „Na příští rok jsou nachystány tři nové kamerové body, ale jejich lokalitu ještě nezveřejním. Podléhají ještě dalšímu schválení,“ dodal Čulík.

Dohled u škol ocenila také ředitelka Základní školy Bučovice 711 Miroslava Hanáková. „Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor autobusové zastávky, kde dochází především v odpoledních hodinách k velké kumulaci dětí, tak je to určitě přínosné,“ potvrdila Hanáková.

Podle opozičního zastupitele Zdeňka Koudelky je kamerový systém velký pomocník při odhalování projevů výtržnictví a zločinné činnosti, ale i pro "kontrolu a monitorování" obyvatel. „Dalo by se říci, že slušná společnost takový systém nepotřebuje. Nicméně s narůstající imigrací, ale hlavně s narůstající ekonomickou nestabilitou širší skupiny populace, může dojít ke zvyšování negativních prvků v chování společnosti,“ uvažoval zastupitel.

Kromě Bučovic v regionu rozvíjí kamerový systém například i Vyškov. „Kamera se v nadcházejícím roce objeví na kruhovém objezdu ulic Kroměřížská, Tržiště a Tyršova. Druhou plánujeme do prostoru Zámecké zahrady. Další rozmisťování záleží na bezpečností situaci,“ dodal vyškovský místostarosta Roman Celý.