Žádná z nich nešla pod 231 milionů. „Nejnižší nabídnutá cena výrazně překračuje očekávanou hodnotu veřejné zakázky. Za takovýchto podmínek není možné zakázku zrealizovat. Výběrové řízení nyní budeme zkoumat a hledat další možná řešení. Vzhledem k rozpočtovému určení daní nejsou zdroje Jihomoravského kraje neomezené,“ informoval Hýbler.

JAKUB JUREK