„Na základě naléhavého doporučení pracovníků památkové péče byl zpracován návrh na restaurování renesanční arkády, která je především v jihovýchodní části staticky narušená. Restaurátorské práce začaly ve třetím patře už loni, aby letos pokračovaly v patře druhém. Pro příští rok budou na řadě arkády v prvním patře,“ sdělila redakci za brněnské památkáře Taťána Bráblíková.

Postup kvitují místní i ivanovická radnice. „Zámek je v soukromém vlastnictví společnosti Biostav. Opravy samozřejmě vítáme, nicméně do toho nevstupujeme. Pokud by ale byla možnost využít nějaké reprezentační prostory, určitě to uvítáme. Možné termíny pochopitelně v téhle fázi nikdo nezná,“ potvrdil v pondělí ivanovický starosta Vlastislav Drobílek.

Zásadnější opravy na památce pokračují zhruba posledních pět let. Už před šesti lety přitom odborníci prohlásili stav střech za havarijní. Hned následující rok proto ivanovický zámek skončil v dotačním Programu záchrany architektonického dědictví České republiky.

„Znamenalo to zajištění významného podílu na spolufinancování obnovy z rozpočtu ministerstva kultury. Ještě v témže roce začaly střechy zámku, spočívající v odborných vysprávkách historického krovu a komínů, výměně laťování a položení nové pálené krytiny v podobě bobrovky. Kompletní oprava střech všech čtyř křídel byla ukončena na konci roku 2018,“ doplnila Bráblíková.

Souvisely s tím odborné opravy krovu věže, výměna plechové krytiny nebo repasi a pozlacení makovice a historické korouhvičky z roku 1711. Na věž byly navráceny hodinové ciferníky dle dobových fotografií. Řemeslníci si ale při práci všimli havarijního stavu dřevěných trámových stropů.

„Přitom na podhledech některých stropů byly již dříve stratigrafickým průzkumem nalezeny vrstvy hodnotných výmaleb. Následovala nutná sanace stropů. Po rozkrytí střech a odstranění násypů na klenbách bylo dále zjištěno, že na rozdíl od betonových skořepin realizovaných v předchozích letech na klenbách arkády v prvním a druhém patře, se v tom třetím neuskutečnila žádná statická sanace a klenby jsou v havarijním stavu. Statické zajištění bylo završeno v roce 2019,“ bilancovala zástupkyně památkářů.

ZÁMEK IVANOVICE NA HANÉ

Vznikl v letech 1608 až 1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

V druhé polovině 20. století chátral.

Aktuálně pokračuje postupná obnova.

Z jeho inventáře zbylo pouze málo, některé exempláře má vyškovské muzeum.

Pouze něco málo z bývalého mobiliáře zámku mají k dispozici pracovníci Muzea Vyškovska. „Prokazatelně toho ale mnoho nemáme. S jistotou se v našich sbírkách nachází dvoje kachlová kamna. Pak pravděpodobně torza dalších kachlových kamen, ale to není jisté,“ potvrdil historik Miroslav Nedorostek.

To samozřejmě není ani zdaleka vše. „Pochopitelně je možné, že i jiné předměty uložené v našich sbírkách mohou mít původ na zámku v Ivanovicích, ale o tom nemáme záznamy. Dochovaná celá kachlová kamna jsou v dobrém stavu, ale cenu nemohu stanovit,“ dodal Nedorostek.

Zámek v Ivanovicích na Hané je nemovitou kulturní památkou. Vznikl v letech 1608 až 1611 přestavbou vodní tvrze z konce patnáctého století. Renesanční stavba je dílem stavitele Antonia Parise a kameníka Jana Foncuna.

„Zámek je samostatně stojící čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s pravidelným čtvercovým dvorem, ze tří stran obklopen arkádovými ochozy. Bosované přízemí je na hranolových pilířích, další dvě patra na toskánských sloupech. V arkádách jsou reliéfy rodových erbů. Iniciály stavebníka Jana Bukůvky z Bukůvky a jeho manželky včetně letopočtu 1608 jsou na pilířích,“ připomněla Taťána Bráblíková.

Podoba hlavní čtyřkřídlé, kolem vnitřního dvora uzavřené budovy postupně přistavovaného zámku, je dosud zřetelná.

„Další stavební úpravy jsou z roku 1711, kdy byla postavena věž, z roku 1886 pak pochází profilace fasády. V devatenáctém století byly upravovány obytné interiéry zámku. V důsledku dlouhodobé absence dostatečné péče došlo v druhé polovině dvacátého století k rozsáhlému chátrání objektu, který byl pro svůj špatný stavební stav zařazen do seznamu ohrožených nemovitých památek,“ dodala Bráblíková s tím, že s ohledem na mimořádnou architektonickou i historickou hodnotu zámku v Ivanovicích na Hané a rozsah poškození jsou památkáři přesvědčeni o nutnosti pokračování postupné obnovy.