Není tak možné řešení v podobě místa pro přecházení nebo semaforu na znamení, protože křižovatka leží v zatáčce a navíc v nezastavěném území obce. „Jediné možné řešení, které policisté dovolili, bylo mimoúrovňové v podobě nadchodu nebo podchodu. Zastupitelé obce se v minulém volebním období nakonec přiklonili k podchodu a započaly projekční práce, které skončily získáním stavebního povolení v loňském roce. Po mnoha jednáních jsme podali žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, která byla úspěšná,“ doplnila starostka.

Jediná dotace

Nevojice získaly letos jako jediná obec v Jihomoravském kraji dotaci z fondu Výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou. Následně přispěl také Jihomoravský kraj. „Křižovatka v Nevojicích byla v roce 2012 zařazena mezi sedm nejnebezpečnějších na Vyškovsku. Vybudování podchodu pro cyklisty a chodce proto považuji za naprosto zásadní,“ zhodnotil důvody pro udělení dotace náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Celková investice přesahující osmadvacet milionů korun, je pokrytá dotacemi z více než pětaosmdesáti procent.

Pro řidiče znamenají práce pouze malé zdržení. „V tomto úseku je silnice I/50 uzavřena a doprava vede přes provizorní cestu vybudovanou stavební firmou,“ uvedla policejní mluvčí Alice Musilová.

O postupu prací se v úterý přesvědčili místní obyvatelé na exkurzi organizované zastupitely. „Cílem bylo nabídnutí nevšedního zážitku a nakouknoutí pod pokličku stavební firmy, kde účastníky seznámili s použitými technologiemi a řešením. Na prohlídce byli přítomni hlavní projektant Jan Pracný, stavební dozor obce Ing. Loučka, koordinátor bezpečnosti Ing. Švejnoha a vedoucí projektu IDS Olomouc Jaromír Zajíček, kteří zodpověděli všechny otázky přítomných. Dotazy týkající se financování zodpověděli přítomní zastupitelé obce,“ popsala Ohnoutková.

Sedm nebezpečných

Křižovatka byla v roce 2012 zařazena mezi sedm nejnebezpečnějších přechodů ve Vyškovském okrese. Nevojice jsou přitom jediná obec na trase Brno-Uherský Brod s absencí přechodu. Na silnici je sice omezena rychlost přes křižovatku na sedmdesát kilometrů za hodinu, projíždějící auta však přesto na základě sběru dat z umístěných radarů dosahují rychlosti i více než 160 kilometrů v hodině. Celkový počet projíždějících vozidel je více než 3,6 milionu ročně. Ve špičce projede průměrně jedno auto za čtyři vteřiny. Podchod bude také řešit přecházení silnice I/50 na cyklotrase EuroVelo 4.