„Mám pocit, že současné zjednodušení spočívá jen v tom, že se nemusí dodávat přílohy, ve kterých je uvedené, kde ještě si organizace o příspěvky žádá. To si ale zrovna myslím, že je důležité," poznamenala vyškovská zastupitelka Dagmar Nepeřená, která právě variantu zjednodušení už před časem zmiňovala.

Volala prý však hlavně po ulehčení po formální stránce. „Například aby nevznikal problém, když někdo otiskne razítko do levého horního rohu místo do pravého," přiblížila absurdnost některých podmínek.

Proto chce, aby se dál pracovalo na zmírnění pravidel pro přidělování dotací a také na lidštějším přístupu. „Pokud jde o pochybení v drobné formalitě, neměli by žadatelé být trestaní. Přísnost ale samozřejmě musí být, jestliže například zjistíme rozpor v účelu," dodala Nepeřená.

S nutností dalšího rozpracování souhlasí i místostarosta města Karel Jurka. „Snažili jsme se systém zjednodušit a vyjít vstříc těm, kteří dotace přijímají a potom následně vyúčtovávají. Jde ale o narychlo zpracovanou věc. Vycházeli jsme ze skutečnosti, kolikrát při kontrolách narazíme na situace, kdy příjemce udělá nějaké pochybení, ale nejsme přesvědčení o tom, že by měl být potrestaný. Na základě toho jsme změnili hlavně kontrolní podmínky," popsal Jurka.

Myslí si ovšem, že by město mělo následně připravit kompletní pravidla pro přidělování dotací a grantů. „Měli bychom vytvořit pracovní skupinu, která by se věcí podrobně zabývala. Výsledkem by pak byla nejen kontrola hospodaření, pravidla pro přidělování, ale i nastavení spravedlivějších podmínek pro přidělování příspěvků," dodal vyškovský místostarosta.

Zjednodušení by uvítaly i samotné organizace. Jak Vyškovský deník Rovnost informoval, před několika měsíci hrozila sankce za formální nedostatky například vyškovskému Klubu plaveckých sportů. Nakonec ji zastupitelé neudělili. „Oddílů není mnoho, jsou známé, navíc žádají skoro každý rok. Nemyslím, že by někdo plánoval jiné využití peněz, než na to, co žádá. Určitě bychom nejen my, ale i další organizace zjednodušení uvítali," uvedl předseda klubu Marek Pazall.

Z přidělování dotací pro příští rok měli obavy poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. Končí totiž druhé programovací období a stát, který řadu z nich dotoval ze strukturálních fondů, tuto činnost přenáší na kraje. „Peníze na to ovšem neposkytne. Pro Jihomoravský kraj tak jde o výpadek zhruba šesti set milionů korun. Je jasné, že je není schopný pokrýt. Některé úkony proto přesouvá na obce," popsal starosta Vyškova Karel Goldemund.

Podmínkou pro podporu služeb sociální prevence ze strany kraje je právě závazek dané obce potvrzující potřebnost preventivních služeb a také finanční spoluúčast ve výši dvaceti procent z jejich nákladů.

Celková částka potřebná na spoluúčast Vyškova, vypočtená podle Metodiky pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2015, přesahuje milion čtyři sta tisíc korun. „Tuto částku odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhl pokrýt částečně z předpokládané dotace, která má činit víc než osm set osmdesát tisíc korun, a snížením dotací pro oblast sociálních služeb, rodiny a zdravotnictví ve výši sedmnácti tisíc korun," popsala mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Na tři čtvrtě roku

Výjimku tvoří pouze služba azylový dům a sociálně terapeutické dílny. „Ty dosud nebyly hrazené z rozpočtu města. Jihomoravský kraj zpracoval navazující individuální projekt, díky němuž pro ně bude zajištěné financování na tři čtvrtiny roku 2015," doplnila mluvčí.

Kvůli rozdílu, který dělá pět set čtyřicet tisíc korun, prý vedení města několikrát jednalo s odborníky, vedením jednotlivých odborů i se sociální komisí. „Došli jsme ke shodě, že navýšíme rozpočet oproti letošnímu roku o pět set čtyřicet tisíc korun, s tím, že víme, že v roce 2016 to bude dalších pět set tisíc. Myslím, že činnosti, které jednotlivé organizace poskytují, tak nebudou nijak významně omezené," domnívá se Goldemund.

O problematice navíc město jednalo i s krajem. „Jsou si vědomí problematiky obrovského výpadku peněz na sociální služby. Sdělili nám, že kraje budou mít po novém roce nějaká zásadní jednání na vládní úrovni tak, aby se obrovský výpadek řešil ze strany státu. Pokud situaci vyřeší kraj, věřím, že se to v pozitivním smyslu dotkne i Vyškova," dodal starosta.