Sociální oblast převezme Karin Šulcová. „I v době pandemie jsem úzce spolupracovala s neziskovými organizacemi, snažili jsme se pomoc potřebným koordinovat. V sociálních otázkách vnímám rovněž propojení s našimi školami, například v případě distanční výuky budeme řešit pomoc sociálně slabým rodinám,“ popsala místostarostka.

Turistický a cestovní ruch nyní spadá také pod Šulcovou. „Organizací tradičních akcí, jako jsou Vánoční a Velikonoční trhy či Dny s vyškovskou radnicí, se dlouhodobě zabývám, spolupracuji na nich se zástupci našich příspěvkových organizací i neziskovek,“ dodala.

Josef Kachlík má pak nově na starosti osadní výbory. „Ty nejvíce trápí otázky spojené s životním prostředím, které již mám pod sebou,“ připomněl vyškovský místostarosta.

NOVÉ ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ NA VYŠKOVSKÉ RADNICI

starosta Karel Jurka:

- oblast investic (odbor investiční)

- územní plán (odbor územního plánování a rozvoje)

- oblast financí (odbor finanční)

- městská policie

- útvar interního auditu

- kancelář starosty a tajemníka

- odbor správní a vnitřních věcí

- stavební úřad

- obecní živnostenský úřad

- získávání mimorozpočtových zdrojů

1. místostarostka Karin Šulcová:

- oblast školství a sportu (odbor školství, kultury a sportu)

- oblast sociální, rodinná a seniorská politika (odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

- turistický a cestovní ruch, včetně pořádání akcí pro jejich podporu (kancelář starosty a tajemníka)

- získávání mimorozpočtových zdrojů

místostarosta Roman Celý:

- oblast místního hospodářství (odbor místního hospodářství)

- oblast dopravy (odbor dopravy)

- oblast majetkoprávní (odbor majetkoprávní)

- získávání mimorozpočtových zdrojů

místostarosta Josef Kachlík:

- oblast životního prostředí (odbor životního prostředí)

- oblast kultury, včetně památkové péče (odbor školství, kultury a sportu)

- osadní výbory (kancelář starosty a tajemníka)

- získávání mimorozpočtových zdrojů