Vedle traktoru může Málkovické těšit i kvalitnější voda na místním koupališti. „Ke zkvalitňování vody jsme přistoupili už v předchozích letech a letos ve zlepšování její kvality pokračujeme. Změnili jsme například způsob napouštění bazénu. Z několika studní vodu svádíme do jedné centrální a odtud voda pokračuje přes řadu filtrů do koupaliště," vysvětlil starosta.

Voda na koupališti však není jediná, co se v obci daří vylepšovat. „Ještě před sezonou jsme v místě pořídili nová plastová okna, nově jsme vymalovali a natřeli vše, co bylo potřeba. Došlo také na zkulturnění klubovny, střelnice a hřišť," pochvaloval si.

Peníze však v obci stále chybí na stavbu hasičské zbrojnice, která by nahradila tu stávající, která hasičům už nevyhovuje. „Nedostali jsme dotace, takže zatím musíme čekat. Zatím jsme v nevyužívaném domě, který chceme na zbrojnici přestavět, spravili střechu, aby do něj nezatékalo a budova nechátrala. Doufáme, že se obci od příštího roku zvýší příjem díky novele zákona o rozpočtovém určení daní, abychom mohli ve stavbě pokračovat," podotkl Bouda.