Aby mohla akce začít, bylo nutné schválit uvolnění částky z rezervy rozpočtu, což také zastupitelé na posledním zasedání jednomyslně odsouhlasili. „Jedná se o sedm set tisíc korun. Z toho šest set padesát tisíc půjde na vyčištění stoky, zbytek na zpětnou klapku," objasnil slavkovský starosta Michal Boudný.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov se podle něj na pracích podílet nebude. „Tvrdí, že podle norem na vyústění kanalizace vedoucí do čističky to mají co do kapacity zvládnuté," podotkl Boudný.

Pracovníci podniku se na stavbě nicméně objeví. A to z důvodu, že budou snižovat panely, které mají v korytě umístěné. „Je to proto, že když stoku vyčistíme, koryto bude logicky níž. Tudíž Vodovody a kanalizace budou muset posunout panely," vysvětlil vedoucí slavkovského odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Dál je také v plánu část stoky zatrubnit, aby obyvatele ulice neobtěžoval zápach, který se z ní line. O tom ale město ještě má jednat.

Práce na čištění a rozšiřování by mohly podle Lokaje začít zhruba za dva týdny. Slavkov musí vybrat firmu, která je udělá. „Protože jde o zakázku malého rozsahu, stačí, když oslovíme tři, z nichž vzejde vítěz," upřesnil Lokaj.