„Jedná se o organizační změnu, která se veřejnosti přímo nedotkne. Už dříve totiž na odboru fungovala dvě oddělení, nyní se z těchto oddělení staly samostatné odbory,“ vysvětlila tisková mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Nová pracovní místa ale díky rozdělení nevzniknou. „Vedoucími nově vzniklých odborů se stali vedoucí zmiňovaných bývalých oddělení. Původní vedoucí celého odboru majetkoprávního a investičního Karel Valach odešel do důchodu, a tuto funkci jsme zrušili. Rozhodně z těchto změn nevyplývá navyšování stavu zaměstnanců radnice, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Naopak tímto opatřením došlo ke snížení a úspoře,“ upozornila Bednářová.

A co mají jednotlivé odbory na práci? „Tak například odbor investiční zabezpečuje realizaci investic města a rozsáhlých oprav navíc nad běžné údržby. Odbor majetkoprávní zase například zajišťuje nakládání s majetkem města,“ uvedla Bednářová.