Nedávno tam totiž vybraná firma namontovala nové topení. „Tyto práce probíhaly téměř celý minulý rok. Na opravu jsme dostali dotaci ve výši sto padesáti tisíc korun z programu Rozvoje venkova,“ uvedl starosta obce Miroslav Chludil. Tím však nekončí. „Chceme tam vybudovat nové sociální zařízení, ale nejdřív musíme znovu požádat o dotace. Nebude to víc než dvě stě tisíc korun,“ informoval Chludil.