Registraci, kterou ve městě zorganizuje ČNRDD, absolvují zájemci stěrem z úst. Na místě se o ní také dozví podrobnější informace, zabere jim tak přibližně celkem deset minut.

Zdroj: Youtube

Registr dárců dřeně je databází zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část vlastních krvetvorných buněk k transplantaci komukoliv, kdo by tuto pomoc potřeboval, a to anonymně, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost či vyznání. Dárcovství je bezplatné.

„Každoročně onemocní v naší zemi stovky lidí včetně malých dětí leukémií, zhoubnými nádory, či těžkými útlumy krvetvorby a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně. Bohužel v rodině najdeme dárce jen asi pro čtvrtinu z nich, všichni ostatní jsou odkázáni na dobrovolného dárce zapsaného v některém z osmdesáti registrů po celém světě,“ uvedl vedoucí lékař ČNRDD Pavel Jindra.

Zdroj: Youtube

To, že pacientovi nejčastěji daruje krvetvorné buňky rodič či sourozenec, je podle Jindry pouze mýtus. „Čím více mladých zdravých a především ochotných lidí se nám podaří zaregistrovat, tím větší šanci dostanou všichni pacienti. Registrace je vlastně takový morální závazek, že kdyby někde na světě onemocněl člověk se stejnými či velmi podobnými transplantačními znaky, jsem tu pro něj a jsem ochoten darovat nezištně kousek sebe,“ doplnil vedoucí lékař.

Šance, že ke shodě mezi pacientem a dobrovolníkem dojde, je přitom malá. „Reálně daruje přibližně procento ze všech zapsaných, ale jak už jsem řekl, čím více lidí v databázi budeme mít, tím zvýšíme pravděpodobnost, že najdeme opravdu pro každého,“ dodal Jindra.