Letošní ročník se od předchozích lišil tím, že byl pojatý jako prevence projevů xenofobie a rasismu. Protože tyto jevy se bohužel objevují především u mladých lidí stejně jako nesprávný výklad a dokonce popírání holocaustu, staly se cílovou skupinou právě děti a mládež. Žáci prvního stupně základních škol pod vedením lektorky Židovského muzea v Brně absolvovali dílny, které jim umožnily poznat židovské etnikum ve velmi konkrétní podobě. Dílna Hanin kufřík určená žákům víceletého gymnázia dala nahlédnout do pocitů židovských dětí procházejících peklem vytvořeným nacistickými norimberskými zákony.

Tyto velmi emotivní zážitky umocnilo setkáním s paní Felixovou, pamětnicí této doby, jedním z terezínských dětí.

Silným zážitkem bylo i zhlédnutí filmů Jiřího Weisse Romeo, Julie a tma a Alfréda Radoka Daleká cesta. První z nich byl určený žákům základních škol, druhý středoškolákům.

Rovněž exkurze na Židovský hřbitov do Brna doplněná odborným výkladem obohatila účastníky novými poznatky.

Každoročně pořádanou výstavu letos tvořily dětské kresby na téma Musíme si pomáhat. Děti základní umělecké školy z Vyškova a Ivanovic na Hané, Základní školy Purkyňova Vyškov a Víceletého gymnázia Vyškov nakreslily obrázky o světě kolem sebe, který je složen z lidí bílých i barevných, Židů i křesťanů, malých i velkých. Výstava byla v lednu instalována v předsálí kina Sokolský dům, do konce února ji mohou zhlédnout návštěvníci dětského oddělení Knihovny Karla Dvořáčka. Celkem se do nadačního projektu zapojilo pět základních, dvě střední a dvě základní umělecké školy, tedy téměř sedmnáct set dětí. Toto číslo není konečné, protože součástí projektu je i jarní zájezd žáků víceletého gymnázia do Osvětimi.

(Ip)