Za práci s mládeží pak odborná porota ocenila i Janu Szabovou. Dvaadvacetiletá studentka chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně věnuje svůj volný čas malým atletům z Orlíku Vyškov. „Jako trenérka atletické přípravky se příkladně věnuje dětem ve věku od čtyř do šesti let, učí je fair play ve sportu i v životě," uvedla ředitelka nadace Martina Wagnerová.

Třetím oceněným byl sedmnáctiletý student vyškovského gymnázia Martin Orság, který je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. V loňském školním roce postoupil na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Bulharsku, kde úspěšně reprezentoval Českou republiku i svou školu. „V silné konkurenci vybojoval bronzovou medaili a byl vyhlášený nejlepším pozorovatelem olympiády. Martin je skromný, nadaný a hloubavý mladý vědec, který vynikajících úspěchů na soutěžích, olympiádách a projektech dosahuje převážně na základě samostudia, za podpory rodiny a školy," vyzdvihla Wagnerová.