Rozuzlení má případ ruiny velkoskladu poblíž Dědické ulice ve Vyškově, který byl útočištěm bezdomovců a nakonec shořel.

Chátrající dům patřil brněnské společnosti K.R.A.B., stál však na pozemku Českých drah. Těm se ale nedařilo majitele nemovitosti kontaktovat. To bylo dlouhou dobu příčinou, proč ruina nemohla být srovnána se zemí. Bez souhlasu vlastníka totiž likvidaci zpustlého skladu pracovníci drah nemohli provést.

Nedávno však našli jeho stopu. „Majitel nemovitosti je ve výkonu trestu. Je vydáno nařízení na odstranění stavby, podáváme návrh na exekuční řízení, aby náklady na likvidaci zaplatil vlastník. Je otázka, jak bude toto řízení dlouho trvat,“ informoval vedoucí Drážního úřadu v Olomouci Miroslav Dvořák.

Jak několikrát upozorňoval Vyškovský Deník Rovnost, lidem v okolí skladu vadilo hlavně pokřikování bezdomovců, kteří se stále posilňovali alkoholem. Poukazovali také na to, že ruina může komukoliv spadnout na hlavu. „Co kdyby tam zaběhly děti? A proč mám poslouchat narážky různých individuí? Chodím okolo denně,“ zlobila se tenkrát třeba Jiřina Podloučková.

V červnu loňského roku zchátralé stavení téměř lehlo popelem. „Vedle objektu byli při vzniku požáru dva bezdomovci, nepodařilo se však prokázat, že by to někdo z nich zapálil,“ informoval mluvčí vyškovské policie Alois Gryc. Od té doby ubylo starostí také vyškovským strážníkům, kteří k domu často vysílali své hlídky.