„Na začátku roku jsme ještě ladili těsnost hráze. Voda bude nicméně přitékat několik měsíců. Na jaře bude Marchanka napuštěná. Jsou vlhké měsíce, tak uvidíme, jak to bude vypadat se sněhem. Pokud ho bude dostatek, při odtávání nám rovněž pomůže,“ sdělil předseda rybářského spolku ve Vyškově Radoslav Kotík.

Nádrž se nachází za průmyslovou zónou u zpevněné polní cesty na Pustiměř. Na její opravu dala radnice ve Vyškově dotaci šest milionů korun. „Rybáři by to z vlastních peněz nikdy nezaplatili. Jsem rád, že zastupitelé na obnovu kývli a umožnili dlouhá léta nefunkční nádrž opětovně zprovoznit. Zásahy představovaly kompletní odbahnění, výstavbu nové hráze, vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu,“ sdělil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Podle předsedy rybářů Kotíka je na jaře v plánu výsadba dvou set ovocných stromů. „Budou to jabloně, hrušky, třešně či švestky. Na podobě sadu se ještě domluvíme s vedením Pustiměře, protože jde o jejich pozemky. Za rybníkem je zároveň ještě prostor, který jsme vyčistili, zavezli hlínou a zarovnali. Pozemek je našeho spolku, plánujeme na něm také výsadbu ovocných stromů. Zatravníme rovněž celý prostor okolo nádrže,“ popisoval Kotík.

Marchanka je zkolaudovaná v roce 1966, od té doby nebyla nijak opravovaná nebo udržovaná. Po rekonstrukci se kromě sportovního rybolovu nabízí i možnost přírodního koupání. Místní rybářský spolek má tradici už od léta 1923, vyškovští rybáři tak letos slaví sto let existence. Spolek má zhruba tisícovku členů.