Zásahy jsou rozdělené na dvě části. První díl se týká osmadvacetimetrové části. Úplná rekonstrukce spočívá ve vybourání stávající zdi a postavení nové železobetonové s kamenným obkladem, uložená bude na betonovém základu. Ukončí ji římsa, do které dělníci ukotví ocelové zábradlí s výškou 1,3 metru.

close Opěrnou zeď v délce zhruba padesáti metrů zrekonstruují ve Vyškově řemeslníci na ulici Závodí v místní části Dědice. info Zdroj: se souhlasem města zoom_in Opěrnou zeď v délce zhruba padesáti metrů zrekonstruují ve Vyškově řemeslníci na ulici Závodí v místní části Dědice. Druhý úsek je dlouhý zhruba dvacet metrů. Z lícní strany odborníci navrhli z důvodu vyšší stability kamennou přizdívku a doplnění betonového základu. V plánu je rovněž přespárování cementovou maltou a doplnění chybějících kamenů. Korunu zdi dělníci odbourají a dobetonují. Stávající sloupky zábradlí zmizí, i tento úsek osadí novým.

Na komunikaci podél budované zdi už pokračuje odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev, odtěžení zeminy i odstranění současného opevnění. „Stavba neovlivní stávající odtokové poměry, kapacita koryta zůstává zachována. Během oprav převedeme vodu pomocí ochranné jímky. Investicí zajistíme stabilitu levého břehu toku a souběžné komunikace,“ doplnil místostarosta Roman Celý.

Před dvěma lety vznikla projektová dokumentace za téměř 430 tisíc korun. Samotné práce má na starosti soukromá pražská firma za téměř sedm milionů, hotovo bude do letošního října.