Zaměstnanci Odboru sociálních věcí se tak snaží být i přes omezení užiteční. Nabídli pomoc lidem nejvíce ohrožených koronavirem, kromě seniorů to jsou i chronicky nemocní a pacienti s oslabenou imunitou. „Zatím není zájem tak velký, takže vše zvládáme vlastními silami. Denně naše služby využijí asi tři až čtyři zájemci. Většinou to jsou starší lidé, kteří se obávají jít na nákup nejen kvůli věku, ale také kvůli nemoci,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Potravinami se lidé snaží zásobovat dopředu. „Většinou si objednávají větší nákupy na celý týden. Kromě toho potřebují také roušky,“ podotkla Slámová.

Na jejich výrobě se přitom mnozí z nich sami podílejí. „Rukodělnými pracemi se starší lidé často doma zabavují. Město pomáhá shánět materiál,“ řekla Kyjovská.

Senioři zůstávají podle Kyjovské pokud možno doma. „Stále funguje senior taxi. Využívají ho ale pouze asi dva lidé denně. Cestují s ním nejčastěji do lékárny, ale někteří také na nákupy,“ doplnila Slámová.

Službu senior taxi přitom zachovávají i jinde. Například ve Vyškově se rozvozu nákupů věnují především dobrovolníci z charitativních a neziskových organizací podporovaných městem. „Senior taxi je v provozu i u nás, ale pouze na nezbytně nutné návštěvy lékařů. Řidič auto dezinfikuje a je chráněn rouškou stejně jako jeho cestující,“ informoval místostarosta Vyškova Roman Celý.

Koronavirus v Česku