„V některých místech se jednalo o rozsáhlejší napadení, které zasáhlo staticky významné prvky, třeba vazné trámy. Mykologický průzkum sice neřešil střešní krytinu, pokrývač ovšem její výměnu na celé střeše doporučil. Opravu krovu a výměnu krytiny jsme považovali za zásadní, práce výrazně přispěly k celkové revitalizaci budovy,“ informovala ředitelka školky Vendula Popovičová o akci, jejíž poslední fáze stála přes milion korun.

V Mateřské škole Dědická se zase dlouhodobě potýkali s rozpadající se zídkou i její nákladnou údržbou. „V případě úseku z ulice Pazderna dělníci odbourali zbytek podezdívky a zdi, rozebrali část chodníku a postavili nový plot z betonových tvárnic. Z ulice Dědická pak šlo zejména o opravu a sanaci opěrné betonové zdi. Tato etapa stále bezmála 610 tisíc,“ komentovala ředitelka mateřské školy Miroslava Hamplová.

Na Základní škole Morávkova si zase žáci užívají zmodernizované učebny včetně té počítačové. Jak uvedli představitelé města v tiskové zprávě, pro zlepšení a zatraktivnění výuky škola objednala kromě jednadvaceti kusů počítačových stanic i osm robotických stavebnic, 3D tiskárnu či dva vizualizéry. Rekonstrukce se podle nich dočkala rovněž učebna a kabinet přírodopisu.

Více než čtyři miliony korun pak stála oprava střechy. „Její dílčí opravy jsme řešili několikrát, stav už byl neudržitelný. Nová, kvalitní krytina účinně ochrání před pronikáním vlhkosti do objektu, investice nám pochopitelně rovněž sníží náklady na vytápění,“ potvrdil ředitel Základní školy Morávkova Zdeněk Šlapal.

Dlouhodobý projekt výměny stovek oken už završili v Základní škole Nádražní. „Díky kvalitním přípravám jednotlivých výběrových řízení a příznivým nabídkovým cenám se okna včetně projektové dokumentace, technického dozoru investora a autorského dozoru podařila celkově vyměnit za bezmála devět a půl milionu korun,“ uvedla místostarostka Vyškova Karin Šulcová, podle které tak cena oproti původním odhadům klesla o miliony.

Celkem zástupci radnice vyčíslili investice do škol a školek v letošním roce na sedmnáct milionů korun. „V sumě je započítané i předfinancování akcí zřizovatelem před vlastní realizací, protože dotace bývají vyplácené dodatečně. Jakékoliv aktivity k získání dotací ze státních i evropských fondů velmi podporujeme. Právě podíl schválených dotací k akcím v tomto roce činí devatenáct procent,“ dodala Šulcová.