Školka pro děti i rodiče připravuje řadu různých aktivit. „Běžnou práci s dětmi obohacujeme o různé vzdělávací projekty. Připravujeme také divadelní představení, tematické vycházky, besídky, karneval, dílničky pro děti a rodiče u příležitosti Vánoc nebo Velikonoc, Den otevřených dveří nebo třeba zahradní slavnost,“ vypočítala ředitelka školy Jindřiška Potěšilová.

Školka se zapojila do evropského dotačního programu Šablony pro mateřské školy. „Peníze čerpáme na další vzdělávání pedagogů a díky šablonám máme ve školce chůvu,“ dodala ředitelka

V hlavním pracovišti na Sovětské nyní do 1. třídy dochází 25 dětí, starají se o ně ředitelka Jindřiška Potěšilová, a učitelky Hana Hromková a Marietta Ježová. Do 2. třídy je zapsaných 21 dětí, starají se o ně učitelky Jarmila Knoflíčková, Miroslava Mendlíková a chůva Jitka Radvanová. Do 3. třídy s logopedickým zaměřením dochází čtrnáct dětí a starají se o ně učitelky Lenka Tichá a Alena Roháčová. 4. třída má zapsaných 25 dětí a stará se o ně zástupkyně ředitelky Pavlína Otrubová a učitelka Věra Spiritová.