„Protože je mateřská školka součástí vzdělávacího systému, mají předškoláci povinnou předškolní docházku. Naším úkolem je zajistit bezproblémový přechod do školy,“ vysvětlila vedoucí učitelka školky Lenka Pořízková. Školku momentálně navštěvuje jednadvacet dětí. Má společné ředitelství se sousední Základní školou a o děti se starají dvě pedagogické pracovnice.

Ty se ve výchově dětí řídí vzdělávacími programy Budeme se učit, znát a přitom si hlavně hrát a Klokanovy mateřské školky. „Je to komplexní metodická průprava pro děti předškolního věku v oblasti zrakového vnímání, paměti, pohybové činnosti, psaní, kreslení, vnímání prostoru a prostorové představivosti, ale také řeči a sluchového vnímání,“ vysvětlila vedoucí učitelka.

Aby se děti otužovaly, měly dostatek zdravého pohybu a dobře jedly, chodí také často na vycházky do přírody, hlavně do lesa. Školka také děti podrobuje předplaveckému výcviku. Důležitá je i spolupráci s rodiči. V nejbližší době budou děti mít besídku ke Dni matek se společnou dílnou. V červnu se pak rozloučí se svými nejstaršími spolužáky. 

Chlapci z MŠ Podomí staví hrad

Chlapci z MŠ Podomí staví hrad - foto: Petr Koudelka