V přízemí, kde dříve byla jídelna pro sousední základní školu tak vznikla nová třída. „Přijali jsme novou učitelku, nechali jsme postavit nové záchody a umývárny. Během září a října ale tři děti odešly a novou třídu jsme museli zase zrušit,“ vzpomíná ředitelka Helena Vyhlídalová. Místnost má ale stále využití jako kulturní sál.

Děti se totiž podstatně zapojují do místního kulturního dění. Vystupují na Dni seniorů, při rozsvěcení Vánočního stromu, na Dni matek i vítání občánků.

Příjemná je pro školku také častá spolupráce s některými tatínky, kteří pro děti připraví bohatý program zdarma. „Jeden z tatínků je mluvčí hasičů. Každý rok tu na měsíc bezpečnosti máme hasiče. Druhý tatínek je policista, tak tu máme program s policisty. Jeden z tatínků dokonce učí na přírodovědecké fakultě a pro děti si připravuje ukázku hadů,“ popisuje ředitelka.

Dobrý vztah s rodiči podle ní není samozřejmostí. „Kdybychom otevřeli na víkend, nebo třeba na noc, tak máme narváno. Děti matek v domácnosti k nám chodí i přes prázdniny. A kolikrát musíme rodičům i volat, že zapomněli dítě vyzvednout. Ale to je celostátní standard,“ říká Vyhlídalová.