„Sledovaný páchník je jakýsi vlajkový druh, který bere pod svá ochranná křídla řadu dalších, méně nápadných, často ohroženějších druhů,“ uvedl amatérský ochránce přírody Milan Hrabovský ze Slavkova u Brna, který je známý spíš jako ornitolog, ale jeho vášeň pro fotografování ptactva na Slavkovsku ho logicky přivedla i ke všem těm tesaříkům, roháčům, zlatohlávkům a dalšímu hmyzu, který je dnes už více či méně ohrožený.

V parku je řada starých ztrouchnivělých stromů plných prasklin a děr. Ale i tito stařečci mají svůj význam. A hodně veliký. Pokud by je někdo pokácel, způsobil by tím nenapravitelnou škodu. Jednadvacetihek­tarový park je vzácný zejména výskytem dutinových brouků. „Zdánlivě neživá hmota stromového trouchu je plná mikroskopických hub a rostlin. Slouží jako zásobárna různých plodů, žaludů, ořechů i plodnic různých hub pro zimující drobné savce a veverky. A především v nich žijí různé skupiny hmyzu.

Letošní léto přálo páchníkům. „Letos bylo hodně vidět létající páchníky. Jeho larvy až sedm centimetrů dlouhé, vždy tvaru písmene C, se vyvíjí v trouchnivějících listnatých stromech. Vývoj trvá pravděpodobně dva až čtyři roky a v dutinách se i zakuklí. Larvy i brouci mají hrabavé nohy, dokážou zakrátko zmizet v hloubi dutiny,“ popsal své pozorování Hrabovský. Za teplých slunečných sledoval, jak brouci vylétali za potravou, kterou tvoří stromová míza, medovice nebo zbytky ovoce, které rozmělňují a olizují.

Zatímco dnes je páchník stále vzácnější, Hrabovský se dopátral, že ve starověku byly jeho tučné larvy oblíbenou pochoutkou. Dochovaly se recepty na jejich přípravu. Jídla byla podávaná na římských hostinách kolem počátku našeho letopočtu.

Důležitou roli mají v zámeckém parku i ležící kmeny v rozkladu. „Tam se celkem pravidelně nachází roháček kozlík. Společně s ním se tam objevují i larvy velmi nápadného pestrého zdobence skvrnitého,“ dodal Hrabovský.

Ani trouchnivé pařezy nepatří pryč. „Takové pařezy, zvláště dubové, kde je vyšší vlhkost, obsazují roháči velcí, vzácněji i robustní nosorožíci. Častým hostem suchých pařezů se zbytky poměrně zdravého dřeva je tesařík piluna, velký brouk s výrazně pilovitými tykadly a hrozivými kusadly. Ten je v zámeckém parku stále častější,“ raduje se milovník přírody, který v parku často pozoruje mimo jiné i nejvzácnější z několika druhů zlatohlávků, zlatohlávka skvostného.

Slavkovský Zámecký park slouží k rozmanitým kulturním akcím. „Podle informací koordinačního střediska není způsob ochrany parku v rozporu s chráněným územím Natura 2000,“ zjistil Hrabovský.

Na Vyškovsku je třináct lokalit zařazených do soustavy Natura 2000. Žijí tam z ptáků například strakapoud, žluna šedá, lelek, strnad zahradní. Ze savců pět druhů netopýrů, sysel. Osm druhů motýlů. Z brouků kromě páchníka i největší evropský brouk roháč obecný.