O intenzivnější spolupráci se Slavkovem u Brna usilují v Trenčianských Teplicích. Projevit se má v jejich společném projektu revitalizace parků. „Naučné chodníky tam totiž budou propojené, u nás tak budou obsahovat nejen informace o našem vlastním lázeňském parku, ale také o Zámeckém parku ve Slavkově,“ sdělila primátorka města Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Podle ní tak naváží mimo jiné i na tradici jantarové stezky, která obě malá města v minulosti spojovala.