Žáci musí nosit roušky ve třídách i na chodbách, výjimku tvoří pouze speciální a mateřské školy. Ve třídách je rovněž nutné pravidelně větrat, a to i při výuce. Speciální způsob vymysleli například v Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna. „Zhruba po dvaceti minutách výuky udělá učitelka dětem přestávku, ty si zajdou na záchod a v místnosti se pořádně vyvětrá. Poté se vrátí do lavic, kde pokračují ve výuce a stejným způsobem po nich následují další třídy. Tím zabráníme shlukování dětí na chodbách a zároveň vyvětráme,“ vysvětlil ředitel školy Jiří Půček.

Děti mohou za přísných hygienických podmínek znovu navštěvovat také školní jídelny nebo družiny. „V jídelně jsme vytvořili časové rozpisy, aby se mezi sebou žáci různých tříd nepotkávali. Máme k dispozici i spoustu dezinfekce, u dětí dbáme na čisté ruce,“ popsal ředitel Základní školy Bučovice Aleš Navrátil.

Aby co nejúčinněji zabránili šíření viru, měří učitelé v bučovické škole dětem každé ráno při vstupu do budovy teplotu bezkontaktním teploměrem. A zakázaný tělocvik se rozhodli nahradit vycházkami do přírody. „Za předpokladu, že bude občas pěkné počasí, chceme některé předměty vyučovat venku a nahradit dětem tělesnou výchovu alespoň pobytem v přírodě,“ potvrdil Navrátil.

Návrat prvňáků a druháků do škol ocenil například Jonáš Proser. „Jsem rád, že jsou děti znovu ve škole, víc se toho naučí. Sice je čekají nepříjemnosti jako roušky při výuce, s tím se ale musí nějak poprat. Školy se neměly zavírat vůbec,“ vyslovil se otec školáka.

Obavy o učitele, kteří často spadají do takzvané rizikové skupiny, naopak vyjádřil Lukáš Kučera. „Popravdě mám strach, aby se matka, která je učitelka, kvůli znovuotevření škol nenakazila. Denně musí být v kontaktu s velkým počtem dětí. Chápu, že je to pro rodiče nejspíš úleva, na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že věkový průměr učitelů bývá dost vysoký,“ varoval Kučera.

Také postupné rozvolňování a návrat dalších žáků může být pro řadu škol při nutnosti dodržovat nařízená opatření velkým problémem. „Vhodnou úpravou rozvrhů bude možné takovou situaci zvládnout. Podle mých informací jsou rodiče zatím spokojeni, odpadnou jim starosti a dětem se dostane kvalitní výuky ve škole. Zvláště u těchto nejmladších žáků je profesionální pedagogický přístup nutný,“ podotkla vyškovská místostarostka pro oblast školství Karin Šulcová.

TEREZIE SEKÁČOVÁ