Podle ní ale mají školy vlastní dostatečné zásoby základních ochranných pomůcek proti šíření koronaviru také díky učitelkám a vychovatelkám.

Se zajištěním ochranných štítů pomáhá aktivita skupiny Tiskaři Vyškovsko, se kterou spolupracuje Základní škola Tyršova, kde mají vlastní 3D tiskárnu.

Školy si také většinou nechaly prostory vydezinfikovat ozónem. „Jedna si dokonce sama koupila příslušné zařízení a zaškolila pracovníka. Jiné školy zase plánují pořízení profesionálních čističů vzduchu. Případné zvýšené náklady na provoz škol město uhradí,“ přislíbila místostarostka Šulcová.