Po získání všech tří razítek odevzdají účastníci kartu v turistickém informačním centru, kde za její vyplnění dostanou drobný dárek na památku a budou zařazeni do slosování cen. „Každé dva týdny vylosujeme pět výherců, kterým předáme dárkovou tašku," uvedla Burianová

Zájemci si soutěžní karty vyzvednou v centru na Masarykově náměstí nebo na pokladnách zooparku a Muzea Vyškovska.