Ve svazku vzájemně spolupracuje sedmadvacítka obcí a měst z Vyškovska a Hodonínska.Zdroj: Deník / Lukáš IvánekZ reakcí na dotaz Deníku vyplývá, že nelitují. Například Bučovice do svazku lijí 225 tisíc korun a i přes dopady pandemie či daňových změn tomu tak bude i letos. Důvod? Mimo jiné upoutání pozornosti turistů a tím pádem z nich pramenících příjmů. Celkově v tomto roce svazek bude hospodařit se sumou přesahující dva miliony.

„Má to pro nás význam zejména co se týká možností propagace v souvislosti s rozvojem turistiky. Například nedávno jsme se prostřednictvím svazku dostali pod destinační oblast Brněnsko, z čehož nám plynou také právě propagační výhody,“ sdělila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Na kole do všech obcí

Top událostí, která k regionu na pomezí dvou okresů přitahuje pozornost návštěvníků, je každoroční poznávací cykloakce. Nejzdatnější účastníci během několika týdnů zavítají do všech sedmadvaceti obcí a měst. Mezi pravidelné účastníky patří Roman Volek z Bučovic, jenž na kolo sedá s přáteli.

„Je to podařená věc, díky které jsme se dostali do terénu a měli cíl. Poznali jsme díky tomu region a nakonec se potkáme i s dalšími účastníky,“ pochvaluje si. Cykloakce se podle všeho uskuteční i letos.

Existence svazku trvá už čtvrtstoletí. Pět let se pak představitelé samospráv mohou administrativně opřít o společnou kancelář mikroregionu známou jako Centrum společných služeb. Využívají ji třeba při zadávání veřejných zakázek nebo žádostech o dotace. Manažer centra Jaromír Konečný uvedl, že členské obce a města spolupracují také při zvelebování a zvyšování bezpečí svého okolí.

„Nelze označit nejvýznamnější počin, záleží na úhlu pohledu. Může se jednat například o vyznačení cyklotras v celém regionu, pořádání každoroční cykloakce, z investičního hlediska se jedná o velké společné projekty v oblasti protipovodňové ochrany, či pořízení domácích kompostérů pro obyvatele,“ sdělil Konečný.