Nasbírat si zadarmo dřevo na topení hned za humny. Po takové nabídce by každý rád skočil. Není divu, že v Nemochovicích se o něho málem poprali.
Obecní úřad nechal vykácet obecní les za hřbitovem.

Kmeny obec prodala. Soušky a klestí dovolila zájemcům odvézt zadarmo. Na oplátku měli les vyčistit a připravit paseku na osázení.

Vlasta Neterderová ale tvrdí, že o dřevo neprávem přišla. „Zastupitelé mi kus mého dílu ukradli,“ řekla doslova žena. Své jednání údajně odůvodnili tím, že nedodržela dohodu a nezlikvidovala ostružiní. „Jsem ale stará a postižená, jak bych ta padesátiletá křoviska měla vysekat,“ stěžuje si důchodkyně.
Ta je z jednání vedení obce hořce zklamaná. Myslela si, že má jen posbírat větve. O vysekávání prý nebyla řeč. „Vše se projednávalo pouze ústně, bez písemné smlouvy. Kdybych o tom věděla dopředu, tak bych si tak těžký úkol nevzala. Ze zdravotních důvodů si to nemůžu dovolit. Řekli nám o tom až dodatečně,“ řekla Neterderová.

Její slova potvrdila i další důchodkyně. „O vymýcení ostružiní nám neřekli dopředu. Místostarosta mému manželovi oznámil teprve poté, co jsme měli dřevo vysbírané, že to máme dodělat. Kdyby nám to bylo jasné dřív, tak bychom do toho nešli. Jsme totiž už důchodci. Nakonec jsme to nějak museli zvládnout,“ povzdychla si Věra Říhová.

Vedení obce to ale vidí jinak. „Na schůzi zastupitelstva jsme s lidmi jasně projednali, jak má vypadat paseka k zalesnění. Deset lidí to respektovalo, jediná Neterderová ne,“ tvrdil místostarosta Stanislav Doupovec.

Že je taková praktika obvyklá, potvrdil i další obyvatel. „Dělali jsme si tímto způsobem dřevo už v loni. Museli jsme odklidit i ostružiní. Letos s tím lidé museli také počítat,“ řekl Martin Havránek.

Podle místostarosty se ale Neterderová dala několikrát slyšet, že vyklízet nic nebude. „Sdělili jsme jí, že pokud nedodrží vyčistění prostoru, bude si muset dřevo zaplatit. Nebo ho předáme někomu, kdo paseku vymýtí,“ vysvětlil Doupovec.

Nakonec polovinu úseku původně přiděleného Neterderové vedení obce přece jenom přidělilo jinému zájemci. „Z poloviny si dřevo odvezla. Nakonec zcela zadarmo, raději jsme po ní ani nic nechtěli,“ uvedl místostarosta. Dokonce prý kvůli tomu ještě čelí stížnostem dalších lidí, kteří se ptají, jak to, že Neterderová má dřevo téměř bez práce. Podle Doupovce navíc prý obec musela zaplatit srovnání cesty, kde vyjel koleje řidič traktoru, který fůrku Neterderové odvážel.